Prosopocoilus senegalensis

                                                   Senegalin kampasarvinen

  • generaatioaika: munana 2 vko-1kk, toukkana naaraat noin 6 kk, koiraat 10-18 kk, pupana 1-2 kk inaktiivinen vaihe naarailla jopa 2kk ja koirailla jopa 3kk aikuisena noin 1-2 vuotta
  • ruokavalio: toukille lähinnä lahoa lehtipuuta, aikuisille hedelmät, beetle jelly
  • lämpötila: 20-25°C, ei missään nimeessä yli 30°C astetta
  • ilmankosteus: korkea, 60-80%
  • terraarion koko: aikuiselle pariskunnalle esim. 30*30*30

Yleistä

Senegalin kampasarvinen on ensimmäinen kampasarvislajimme, jonka olemme saaneet lisääntymään. Kampasarvisten hoito poikkeaa kukkakuoriaisten hoidosta eniten ympäristön suhteen; laji viihtyy lähinnä maan pinnalla ja tykkää kaivautua syvällekin. Terraariota valitessa ilmatilaa tärkeämpää on siis tarpeeksi syvä maakerros. Substraattia on hyvä olla ainakin 10 cm, mielellään enemmänkin.


Aikuiset kaivautuvat pintaan hämärän tultua syömään, parittelemaan ja tutkimaan ympäristöä. Kampasarviset sopivat siis hyvin lemmikiksi iltavirkuille.  Kampasarvisen leuat ovat sen näyttävin ominaisuus. Kuitenkin ainoastaan koirailla on leuat ja leuoistaan huolimatta taistelutilanteessa kampasarviset yrittävät nimenomaan kammeta vastustajaansa eivätkä niinkään purra. Jos kampasarvinen nappaa kiinni sormesta, se harvoin saa mitään vahinkoa aikaan. Laji osaa kyllä lentääkin, mutta tekee sitä todella harvoin - jos koskaan.


Aikuinen kuoriainen ei kummemmin välitä substraatin laadusta, mutta jos toivoo pariskunnan lisääntyvän, niin substraatin on hyvä olla lahopuuvoittoista suhteessa lahoon lehteen noin 4:1. Substraattiin pitää upottaa eri lahoamisasteessa olevia lehtipuun palasia ja pölkkyjä, jotta naaras voi munia puuhun nakertamiinsa koloihin. Terraarion pintakerrokseen on hyvä rakentaa useampia kerroksia erilaisia materiaaleja, esim. sammalta, erilaisia lehtejä, keppejä ja korkin palasia. Valaistusta laji tarvitsee vuorokausirytmin ylläpitoon.


Lajia voi pitää joko yksin tai pareittain. Useita koiraita ei suositella pidettävän samassa terraariossa, sillä ne saattavat taistella kuolemaan asti reviiristä tai naaraista. Rajatussa tilassa heikompi koiras ei pääse pakenemaan vahvemman koiraan reviiriltä pois. Joskus kampasarvisia saatetaan pitää haaremissa, jolloin yhden koiraan seurana on useita naaraita, mutta silloin kannattaa varmistaa että kuoriaisilla on reilusti tilaa ja resursseja.


Toukkien hoito

Vaikka kampasarvisten toukkien hoito poikkeaa hiukan kukkakuoriaisten toukkien hoidosta, niiden hoitaminen ei ole vaikeaa. Toukat käyttävät lehtikatteen sijasta lähes yksinomaan lahoa puuta ruokanaan, joten niille kannattaa antaa lahoa lehtipuuta enemmän kuin lehtikatetta (esim. suhteessa 4:1). Myös Flake Soil käy ravinnoksi. Jos mahdollista, kampasarvisille kannattaa antaa myös lahoja puupölkkyjä syötäväksi (esim. tammi, pyökki tai koivu). Toukat kaivautuvat niiden sisään ja järsivät puuta ruokanaan.

Kampasarvisten toukat voivat olla kannibalistisia. Jos toukkia on paljon, ne kannattaa erottaa omiin astioihinsa kannibalismin välttämiseksi.